Banner for Mobile

Penghantaran SMS kepada orang awam melalui mySMS 15888

Semak senarai Agensi →

Apa itu mySMS?

Perkhidmatan Gerbang SMS Kerajaan 15888 (mySMS 15888) merupakan inisiatif Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) bermula pada tahun 2008 sebagai platform bagi agensi-agensi Kerajaan menyampaikan perkhidmatan menerusi saluran Sistem Pesanan Ringkas (SMS).

Rakan agensi Kerajaan yang menggunakan mySMS

Jenis perkhidmatan mySMS yang disediakan

SMS Hebahan
SMS Hebahan

Contoh: Hebahan maklumat bencana dan notifikasi tamat tarikh lesen memandu.

SMS Hebahan
SMS API

Perkhidmatan SMS intergrasi dengan sistem webservice Agensi Kerajaan yang telah sedia ada bagi memudahkan penghantaran dan penerimaan teks pesanan ringkas.

Caj perkhidmatan mySMS

Jenis Perkhidmatan Caj
 1. SMS Hebahan (Mesej dari Agensi Kerajaan dihantar kepada orang ramai)
Kos ditanggung oleh Agensi Kerajaan
 • Caj: RM0.10 setiap SMS
 1. SMS Maklumat atas Permintaan (IOD)
 2. SMS Dokumen atas Permintaan (DOD)
 3. SMS Aduan
Kos ditanggung oleh pengguna (orang ramai)
 • Caj penghantaran: RM0.15 setiap SMS
 • Caj penerimaan: RM0.20 setiap SMS
 1. SMS Dynamic Broadcast (Penambahan modul ini atas permintaan Agensi)
Kos Hebahan ditanggung oleh Agensi
 • Caj: RM0.10 setiap SMS
 • Pembangunan Modul: RM5,000 (bayaran sekali sahaja)
 1. SMS API (Tiada kos pembangunan)
SMS IOD
Kos ditanggung oleh pengguna (orang ramai)
 • Caj penghantaran: RM0.15 setiap SMS
 • Caj penerimaan: RM0.20 setiap SMS
SMS Hebahan
 • Caj: RM0.10 setiap SMS

Berminat dengan mySMS?

Untuk sebarang pertanyaan atau permohonon, sila klik butang di bawah.

dibangunkan oleh DAPAT Vista (M) Sdn Bhd
DAPAT Vista(M) Sdn Bhd 2021. All Rights Reserved.